Hopp til innhold

Inn På Tunet

Hos oss drifter vi Inn På Tunet prosjekt og Grønn Omsorg støttet av Innovasjon Norge.

"Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag om lag 1 100 Inn på tunet-gårdsbruk." (www.regjeringen.no)

Kamperhaug gård tilbyr arbeidstrening og pedagogisk utvikling. Vi tar imot lærekandidater i salgsfaget og anleggsgartnerfaget, hvor vi tilpasser læreplan til hver enkelt kandidat. Vi samarbeider med Industriprodukter As i Halden, og vi tilbyr arbeidstrening og arbeidsavklaring sammen med dem.

Vi har vår egen gårdsbutikk med nettbutikk (under opprettelse), hundepensjonat, kafeteria og konferansesal. Her tilbyr vi en rekker varer og tjenester, godt forankret i salgsfaget. Anleggsgartnerfaget arbeider mye ute, med gressklipping, legging av plen, bygging av bed, støttemurer, legging av belegningsstein, trefelling, vedproduksjon og flishugging.

Vi har også en egen gravemaskin, og lærekandidatene får mulighet til å ta sertifikat for å kunne føre masseforflytningsmaskiner. Vi tar også på oss oppdrag utenfor gården.

Her har man mulighet til å få utført enkle prosjekter til en hyggelig pris.

bilde

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter