Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Inn På Tunet

Kamperhaug gård er en godkjent Inn på tunet-gård, og er medlem i Inn på tunet Norge, avdeling Sørøst.

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivå og aldrer. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. 

"Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der." (www.regjeringen.no)

Kamperhaug gård tilbyr tjenester innenfor skole og oppvekst, arbeidstrening og aktiviteter med hest og hund i dyreassisterte intervensjoner - bl.a. bruk av dyr i terapi og egenutvikling.

Skole og oppvekst

Kamperhaug gård har lærekandidater i salgs- og hestefaget, hvor vi tilpasser læreplan til hver enkelt kandidat. Vårt hestesenter er godkjent etter "Bransjestandard hest", og ivaretar alle læreplanmålene i hestefaget. Vår egen gårdsbutikk og hundepensjonat tilbyr en rekker varer og tjenester, og er godt forankret i salgsfagets læreplan.

Kamperhaug gård tilbyr også tjenester hvor man brueker gården som pedagogisk ressurs, og hvor vi tilbyr særskilt tilrettelagte opplæringstiltak til elever i grunnskolen:

Gården som pedagogisk ressurs (GSPR) – allmennpedagogiske opplegg 

På gården er det praktiske aktiviteter og arbeidsoppgaver som er nære og konkrete. Kunnskap og erfaringer som elevene får, kan senere brukes som ”knagger” til teorien som gjennomgås i klasserommet. Alle de praktiske oppleggene integrerer flere skolefag og trener grunnleggende ferdigheter – ”uten at det står matte eller norsk på timeplanen”. Eksempler på opplegg:

• Kua - melkeproduksjon, stell i melkefjøset, kalven, lage mat av melk, …

• Sauen - lamming, lammenes utvikling gjennom sommeren, bruk av kjøtt og ull, …

• Bjørka - lære om løvtrær, plantefarging, kunstoppgaver, hva brukes bjørka til?

• Julegrisen - partere slakt, lære om grisen, leverpostei, blodpannekaker, …

• Fra tre til fuglekasse - lære om skog, hogge et tre, materialer, snekre fuglekasser, plante nye trær, lære om livet i skogen

• Hagen vår - opparbeide en gårdshage, så, plante, høste, lage høsttakkefest.

• Høna og egget - lære om høner og eggproduksjon, lage mat med egg, …

• Kulturlandskapet vårt - beitedyrenes betydning, stell av beiter, gjerding, seterliv, følge dyr på beite, …

Gårdbrukeren gjennomfører oppleggene sammen med klassens lærere. Aktivitetene trener samarbeid, gir mestring og felles opplevelser, tilhørighet til lokalsamfunnet med kultur, historie og tradisjoner, og forståelse for sammenhenger.

Særskilt tilrettelagte opplæringstiltak

Enkeltelever eller mindre grupper kan ha spesielle utfordringer med skoledagen og med timene/fagene, eller sosialt med kamerater eller i klassen. ”De trenger å skifte miljø” – få en alternativ dag eller en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov. Her er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt på mennesker, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når eleven lykkes.

Det er mye erfaring for at alternative opplegg, der elevens interesser og forutsetninger settes i fokus, bidrar til at eleven klarer resten av skoleuka på en bedre måte.

Vi tilbyr ulike opplegg på gård tilpasset elevens behov og utfordringer. Gården og skolen utarbeider oppleggene og justerer kursen etter utprøving. Grunnlaget er gårdens ressurser og elevens behov.

Evaluering: Opplegg og gjennomføring evalueres hvert halvår i møte mellom gården og skolen. Evalueringsrapporten følges opp med mål og innhold for gjennomføringen i neste planperiode.

Inn på tunet-gårdene driver allsidig landbruk med husdyr (ku, sau, gris), noen har høner og geiter. Ellers har gårdene ofte hund og katt, kanskje også kaniner og andre ”smådyr”. Gården og skolen utarbeider sammen undervisningsopplegg knyttet til årstidene og naturlige arbeidsoppgaver på gården.

Læreplanen L06 Kunnskapsløftet er det faglige grunnlaget for alle undervisningsopplegg, og kompetansemålene i fagene splittes i læringsmål for elevene. Læreplanen stiller opp 5 grunnleggende ferdigheter for alle elever: Å kunne lese, skrive, uttrykke seg skriftlig og muntlig og ha digitale ferdigheter.

Skolen og gården skaper sammen en god og praktisk læringsarena forankret i læreplanen: Gårdsmiljøet og kulturlandskapet, verksted og driftsbygninger, dyrene på gården, maskiner og verktøy, skogen og utmarka. Gjennom oppleggene trener elevene flere av de grunnleggende ferdighetene.

 

bilde

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2023 Kamperhaug Gård

Logg inn